Privacy voorwaarden

Inleiding

Als bezoeker van deze webshop laat u bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de webshop dan precies bij en met welke redenen vindt dit plaats? Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter deze webshop en met welke bedrijven wordt deze informatie gedeeld? Tot slot, wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze gang van zaken? Dit leest u in deze privacy-voorwaarden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Deze webshop is eigendom van Hooijenga & Co | Hooijengacvshop, gevestigd op Noorderweg 2 in Midwolde. Bij de Kamer van Koophandel staat dit bedrijf geregistreerd met nummer 01153227.

Het onderhoud aan de webshop wordt uitgevoerd door Dutch Web Center

Hooijenga & Co | Hooijengacvshop is dus de verwerkingsverantwoordelijke binnen de webshop, met Dutch Web Center als verwerker.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt tijdens uw webshop-bezoek:

 • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de webshop bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleidt.
 • Webshopgebruik

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt bij het versturen contactformulieren:

 • De gevraagde gegevens in het formulier

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt bij het aanmaken van een webshop-profiel:

 • Geslacht
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wachtwoord

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt bij het plaatsen van een bestelling:

 • Geslacht
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Koopgedrag

De persoonsgegevens die binnen de webshop zelf worden opgeslagen (uitsluitend via contactformulieren) kunnen alleen versleuteld via een versleutelde verbinding worden bereikt. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen, met de juiste login gegevens.

Persoonsgegevens die extern opgeslagen worden, zullen versleuteld worden verzonden en zijn eveneens alleen voor bevoegden inzichtelijk. Met deze externe partijen zijn verwekingsovereenkomsten gesloten.

In het geval van analytische data die met Snoobi en Google Analytics wordt gedeeld zijn de volgende stappen ondernomen:

 • er is een verwerkingsovereenkomst met verwerkers gesloten
 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, waardoor deze gegevens anoniem worden

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij algemeen webshopbezoek

 • Gegevens voor statistieken die weergeven hoe de webshop presteert
 • Het gebruik van de webshop en statistieken hierover
 • Het verstrekken van bezoekgedrag aan derden
 • Het verbeteren van webshop, om een betere beleving te creëren
 • Het waarborgen van de veiligheid op de webshop

Bij het invullen van contactformulieren

 • Het afhandelen van uw vragen, inclusief back-up systeem voor indien e-mails niet aankomen.

Bij het maken van een webshop-profiel:

 • Gegevens klaarzetten voor bestellingen
 • Mogelijkheid creëren om toegang te krijgen tot je persoonlijke profiel
 • Unieke identificatie in het kassasysteem van de winkel zelf

Bij het plaatsen van een bestelling:

 • Afhandeling van de bestelling
 • Klaarzetten van bestellingen voor herhaalaankopen

Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door Hooijenga & Co | Hooijengacvshop opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Deze zijn als volgt:

Opgeslagen formulieren: 2 jaar

Webshop analytische data via Snoobi: 3 jaar

Webshop analytische data via Google Analytics: 26 maanden

Reviews via Insocial: 5 jaar

Welke cookies worden er binnen de webshop gebruikt?

Binnen de webshop van Hooijenga & Co | Hooijengacvshop wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van Google Analytics en Snoobi, gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren.

Aan welke bedrijven worden persoonsgegevens verstrekt?

Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bedrijven wordt gefaciliteerd door onze webbouwer, Dutch Web Center

Alle persoonsgegevens die binnen de webshop op worden geslagen (uitsluitend opgeslagen formulieren en logs)  worden gedeeld met ontwikkelaar Mach3builders B.V. en hostingpartij Tepucom B.V.

Persoonsgegevens over webshopbezoeken en analyses worden gedeeld met Google Analytics en Snoobi B.V. Analyses van de webshop van Hooijenga & Co | Hooijengacvshop worden door Dutch Web Center.  gebundeld met andere ondernemers binnen de optiekbranche en worden als totalen gedeeld met leveranciers en ondernemers binnen deze branche.

Welke rechten heeft de webshopbezoeker?

Elke webshopbezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de webshop van Hooijenga & Co | Hooijengacvshop of bij externe partijen. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van de webshopbezoeker worden bewerkt of aangevuld, mits die niet in strijd met de wet is. Om dit op te vragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Verstuur hierbij dan ook uw identificatiegegevens.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw verzoeken of de opslag van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.